brakropp´s
startpaket

Vill du få stöttning i processen att förbättra kost- och träningsvanorna? Kanske vill du få hjälp med ett konkret träningsprogram att köra hemma, eller komma igång med Postural Träning? Med våra startpaket hjälper vi dig att skapa struktur och hitta nya rutiner!
Välj om du enbart vill lägga fokus på kosten, träningen eller få ihop helheten med en kombination av båda!

Nya vanor tar tid!

Forskare har kommit fram till att det i genomsnitt tar 66 dagar att komma in i nya vanor! Vi gillar att stötta våra klienter under denna period och erbjuder olika startpaket där vi träffas 3-4 gånger fördelade på 2-3 månader i vardera paket. Vi hjälper dig med Kostrådgivning och BIA-mätningar, Personlig Träning och Postural Träning. Startpaketen passar oavsett om du är gravid, nybliven mamma eller man/kvinna utan barn - vi anpassar utifrån dina behov!

Startpaket 1 - Kostrådgivning med BIA-mätning

I rådgivningen utgår från dig som individ och den livssituation du befinner dig i. Vi jobbar med dina mål och förutsättningar som grund! Med BIA-mätningarna ser vi hur kroppen är sammansatt och kan tydligt följa vad som händer med fett-, muskler- och vätskenivån i kroppen under resans gång. Vi jobbar med kostförändringar som är lätta att följa i vardagen, där vi skippar kortsiktiga dieter och ser till att göra förändringar som är hållbara i längden!

Startpaket 1 - Kostrådgivning inkl. BIA-mätning

 • 3 st. BIA-mätningar inkl. kostrådgivning, ca. var 4:e vecka
 • Analys av kost- och motionsvanor
 • Konkreta råd på förändringar för att nå dina mål - utan kaloriräkning och förbud!

Pris: 1000 kr/månad i 2 månader = totalt 2000 kr
 

Startpaket 2 - Personlig Träning inkl. träningsprogram

Vi förespråkar träning med god teknik och jobbar med korrektiv träning där vi tränar för god funktion och optimalt rörelsemönster för att skapa hållbara kroppar. Vi analyserar ditt rörelsemönster och lägger upp träningsprogram med dina obalanser, mål och förutsättningar i åtanke.
 

Startpaket 2 - Personlig Träning

 • Rörelseanalys för att få koll på ev. muskelobalanser
 • 3 st. träningstillfällen á 60 min. ca. var 4:e vecka - genomgång av träningsprogram och säkra god teknik
 • 3 st träningsprogram för hemmaträning

Pris: 1500 kr/månad i 2 månader = totalt 3000 kr
 

Startpaket 3 - Personlig Träning inkl. Kostrådgivning & BIA

En kombination av Paket 1 och 2 där vi får ett komplett paket och jobbar med både kost och träning.
 

Startpaket 3 - Personlig Träning inkl. Kostrådgivning & BIA-mätning

 • 2 st. BIA-mätningar inkl. kostrådgivning
 • Analys av kost- och motionsvanor
 • Konkreta råd på förändringar för att nå dina mål - utan kaloriräkning och förbud!
 • Rörelseanalys för att få koll på ev. muskelobalanser
 • 3 st. träningstillfällen á 60 min. ca. var 4:e vecka - genomgång av träningsprogram och säkra god teknik
 • 3 st träningsprogram för hemmaträning

Pris: 2200 kr/månad i 2 månader = totalt 4400 kronor
 

Startpaket 4 - Postural Träning inkl. träningsprogram

Ett paket om 4 tillfällen med Postural Träning för att komma tillrätta med smärtproblematik och stelhet i kroppen en gång för alla! Med Postural träning balanserar vi kroppen genom att korrigera hållning och aktivera de viktigaste djupt liggande posturala musklerna!
Vi gör grundliga funktions- och rörelseanalyser för att hitta just dina muskulära obalanser. Mellan besöken tränar du hemma med ditt skräddarsydda träningsprogram som modifieras under resans gång.
 
Startpaket 4 - Postural träning inkl. träningsprogram

 • 4 st. besök á 90 minuter ca. var 3:e - 6:e vecka
 • Genomgång av din bakgrundshistorik, ev. skador, problem etc.
 • Hållnings- och funktionsanalyser vid varje besök
 • Behandling efter behov - mjuka, manuella metoder.
 • Genomgång och modifiering av träningsprogram vid varje besök

Pris: 1520 kr/månad i 3 månader = totalt 4560 kronor
 

Olaigatan 34, Örebro   //   070-680 48 39   //   info@brakropp.se

Välkommen till BraKropp i Örebro – Träning, viktminskning, kostråd