brakropp´s
startpaket

Vill du få stöttning i processen att förbättra kost- och träningsvanorna? Kanske vill du få hjälp med ett konkret träningsprogram att köra hemma?
Med våra startpaket hjälper vi dig att skapa struktur och hitta nya rutiner!
Välj om du enbart vill lägga fokus på kosten, träningen eller få ihop helheten med en kombination av båda!

Nya vanor tar tid!

Forskare har kommit fram till att det i genomsnitt tar 66 dagar att komma in i nya vanor! Vi gillar att stötta våra klienter under denna period och erbjuder olika startpaket där vi träffas 3 gånger fördelade på ca. 2 månader i vardera paket.

Startpaketen passar oavsett om du är gravid, nybliven mamma eller man/kvinna utan barn - vi anpassar utifrån dina behov!

Startpaket 1 - Kostrådgivning med BIA-mätning

I rådgivningen utgår från dig som individ och den livssituation du befinner dig i. Vi jobbar med dina mål och förutsättningar som grund! Med BIA-mätningarna ser vi hur kroppen är sammansatt och kan tydligt följa vad som händer med fett-, muskler- och vätskenivån i kroppen under resans gång. Vi jobbar med kostförändringar som är lätta att följa i vardagen, där vi skippar kortsiktiga dieter och ser till att göra förändringar som är hållbara i längden!

Startpaket 1 - Kostrådgivning inkl. BIA-mätning

 • 3 st. BIA-mätningar inkl. kostrådgivning, ca. var 3:e/4:e vecka
 • Analys av kost- och motionsvanor
 • Konkreta råd på förändringar för att nå dina mål - utan kaloriräkning och förbud!

Pris: 1000 kr/månad i 2 månader
 

Startpaket 2 - Personlig Träning inkl. träningsprogram

Vi förespråkar träning med god teknik och jobbar med korrektiv träning/postural träning där vi tränar för god funktion och optimalt rörelsemönster för att skapa hållbara kroppar. Vi analyserar ditt rörelsemönster och lägger upp träningsprogrammet med dina muskulära obalanser, mål, förutsättningar och ev. problem-/smärtområden i åtanke.
 

Startpaket 2 - Personlig Träning

 • Hållnings-/rörelseanalys för att få koll på ev. muskelobalanser
 • 3 st. träningstillfällen á 75 min. ca. var 3:e/4:e vecka - genomgång av träningsprogram och säkra god teknik
 • 3 st träningsprogram för hemmaträning

Pris: 1600 kr/månad i 2 månader
 

Startpaket 3 - Personlig Träning inkl. Kostrådgivning & BIA

En kombination av Paket 1 och 2 där vi får ett komplett paket och jobbar med både kost och träning.
 

Startpaket 3 - Personlig Träning inkl. Kostrådgivning & BIA-mätning

 • 2 st. BIA-mätningar inkl. kostrådgivning, ca. var 3:e/4:e vecka
 • Analys av kost- och motionsvanor
 • Konkreta råd på förändringar för att nå dina mål - utan kaloriräkning och förbud!
 • Hållnings-/rörelseanalys för att få koll på ev. muskelobalanser
 • 3 st. träningstillfällen á 75 min. ca. var 3:e/4:e vecka - genomgång av träningsprogram och säkra god teknik
 • 3 st träningsprogram för hemmaträning

Pris: 2300 kr/månad i 2 månader
 

Olaigatan 34, Örebro   //   070-680 48 39   //   info@brakropp.se

Välkommen till BraKropp i Örebro – Träning, viktminskning, kostråd