BraKropp - Integritetspolicy

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vem är personuppgiftsansvarig?
BraKropp Sverige
Org. nr: 780317-6648
Kalkstensvägen 7
719 93 Vintrosa
Telefon: 070-6804839
E-post: info@brakropp.se
www.brakropp.se
 
 
Vilka personuppgifter behandlar BraKropp och varför?
Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss. Vi samlar in uppgifterna antingen direkt från dig vid ett fysiskt besök hos oss eller via digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör ett köp/bokning via vår webshop, bokar dig via BokaDirekt eller fyller i formulär på hemsidan.
 
Vid fysiskt besök samlar vi in de uppgifter vi behöver för att kunna genomföra vårt uppdrag och fullgöra åtaganden gentemot dig. Vi tar in namn, kontaktuppgifter, födelsedata, samt ev. hälsostatus.
Vid bokning/köp via webshopen samlar vi in namn, kontaktuppgifter, personnummer. De personuppgifter som samlas in om dig behövs för att hantera ordern, betalningar och skicka anmälnings- och kursinformation.
Vid bokning via Boka Direkt samlar vi in namn, telefonnummer och e-post. Uppgifterna behövs för att kunna identifiera dig och kunna kontakta dig ang. ditt besök.
Vid användandet av formulär på hemsidan samlar vi in namn och e-postadress för att vi skall kunna svara på ditt meddelande. Den insamlade informationen används inte för marknadsföring.
Nyhetsbrev som vi skickar ut görs till tidigare kunder och för personer som via formulär på hemsidan anmält sig för att få nyhetsbrev. Man kan när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet.
 
Vilka vi delar dina data med

Vi delar inte några personliga uppgifter med någon.
 
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Hur länge dina personuppgifter lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Som regel gäller att uppgifterna sparas så länge som kundrelationen pågår och så länge det är nödvändigt för att uppfylla vårt uppdrag. Personuppgifter som behandlas för betalning sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.
För upprätthållande av kundrelationen, marknadsföring och utveckling bedömer vi att vi har ett berättigat intresse att behandla kontaktinformation för dessa ändamål. Vill du avstå från sådan behandling är du välkommen att kontakta oss.
 
Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas om de är felaktiga. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.